درست یا غلط روی قرمز؟ تلاش برای دور نگه داشتن اورلاندو از کشور پیشرو در مرگ عابران پیاده

چرخیدن به سمت راست پشت چراغ قرمز، کاری است که ما چندین دهه انجام داده ایم. به چراغ قرمز برسید، توقف کنید و اگر تقاطع صاف است، حتی اگر چراغ سبز نباشد، می توانید بروید. برخی از شهرهای بزرگ در سراسر ایالات متحده شروع به ممنوعیت این کار کرده اند، به این امید که تعداد زخمی ها و کشته ها کاهش یابد. در چند سال گذشته، منطقه متروی اورلاندو، مرگبارترین مکان در آمریکا برای عابران پیاده رتبه بندی شده است.