خرید یو پی اس

اگر چه در طراحی بنیادی، یک منبع الکتریسیته حتمی آفلاین برای منزل و محیط های حرفهای، الکتریسیته پشتیبان کمتری ایجاد میکند. یو پی اس های ۳ فاز به سیم کشی کوچکتر و ارزان خیس و ولتاژهای پایین خیس اذن می دهد، و آن را امن تر و برای اجرا مناسب تر می نماید برای تجهیزات طراحی شده به کارگیری از سیستم های یو پی اس ۳ فاز زیاد کارآمدتر می باشند. برای مصرفکنندگان سهفاز چارهای جز گزینش دستگاهی دارای خروجی سه فاز نیست؛ ولی به جهت بقیه مصرفکنندگان که جملگی بارهای تکفاز محسوب میشوند مورد مطلوب کدام است؟ یک مبداء الکتریسیته واجب آنلاین نوعی منشا تغذیه اضطراری است که از فناوری تبدیل دوگانه یا این که دلتا به کارگیری میکند. هر چه اینورتر یک دستگاه یوپی اس قویتر باشد قدرت و توان یو پی اس اکثر خواهد بود به عبارتی می توان تعداد و اقتدار تجهیزات بیشتری را پشتیبانی نمود از طرفی هرچه باتری های به کاررفته در یوپی اس از ظرفیت بالاتری برخوردار باشند روزگار برقدهی در هنگام قطعی برق شهر بالاتر خواهد بود . در هنگام نصب یو پی اس به جهت این که تعمیر یو پی اس، مراقبت ، کارگزاشتن آن راحتر صورت پذیرد کابینت آن را و یا خویش آن را مدام مهم فاصله 100 سانتی متری از کنار دیوار قرار دهید. در هنگام قطعی برق، یک مبداء الکتریسیته اضطراری پشتیبان به جهت مدت کوتاهی الکتریسیته را تامین میکند. همین موضوع، سیستم یونیت آنلاینی از نظر انرژی مقرون به صرفه ایجاد می نماید به طوری که مقداری از الکتریسیته یک‌سری تراز پردازش را رد می‌کند و در واقع زمان کمتری میگیرد. توسط فرایندهای فناوری UPS تبدیل دوگانه، سرورهای شبکه، دیتاسنترها و یک تیم کامل از تجهیزات میتوانند گزینه مراقبت قرار گیرند و در این جور یونیتها هیچ روزگار انتقالی برای انتقال به برق باتری وجود ندارد. در تبدیل دوگانه، تجهیزات شبکه مستقیما از پریز AC الکتریسیته اخذ نمیکنند. هر یک از این باتری ها مهم ساختار و ادغام متفاوتشان با مزایا و معایبی می باشند ولی بهترین و مناسب ترین باتری یو پی اس که در دستگاه های یو پی اس به کارگیری می شود ، باتری یو پی اس اسید سرب می باشد. تفاوت یو پی اس آنلاین و Line-Interactive چیست؟ منشا تغذیه حتمی آنلاین چیست؟ در صورتی که قطعی برقی رخ دهد، یک سیستم UPS آنلاین جریان برق پیوستهای به جهت نگهداری از تجهیزات نتورک تولید میکند. آن گاه از بازتبدیل به AC نیز، جریان برق به دستگاهها ارسال میشود. به همین برهان که این دستگاه ها بدلیل قطعی الکتریسیته یا نوسانات جریان برق می تواند جریان الکتریسیته به جهت ادامه ی کارایی سیستم ها و دستگاه های شما را تامین نماید و بتوانید سیستم های خود را در وضعیت امن خاموش نمایید یا این که بتوانید به جهت ساعاتی الکتریسیته دستگاه های الکترونیکی خویش را تامین کنید. اما شما میتوانید پیشدستی کرده و یک الکتریسیته ضروری به جهت خود تهیه یو پی اس ارزان کنید.