جشنواره خانوادگی فلینت هیلز به سنت پل باز می گردد

این آخر هفته، همزمان با آغاز جشنواره دوستانه خانواده فلینت هیلز، در سنت پل، موسیقی و تئاتر در کانون توجه قرار دارند. اجراها و فعالیت‌های رایگان در پارک رایس و نمایش‌های درجه یک در صحنه Ordway فقط با ۵ دلار وجود دارد. یکی از آثار برجسته تئاتر لایت وایر است. آنها تئاتر و فن آوری را با استفاده از لباس های الکترولومینسانس، موسیقی و جلوه های صوتی برای روایت داستان ترکیب می کنند. …

مطلب پیشنهادی  کارگر باید برای رفع نیازهای سالمندان استرالیایی بیشتر تلاش می کرد