اعتراض ایران: هشت ماه بعد زنان ایرانی کجا ایستاده اند؟

اعتراضات در سراسر ایران پس از آن آغاز شد که مهسا امینی، یک کرد 22 ساله ایرانی، در 16 سپتامبر پس از بازداشت در تهران به اتهام نقض قوانین سختگیرانه پوشش زنان در این کشور درگذشت. هشت ماه بعد، در حالی که اعتراضات تا حدودی کاهش یافته اما همچنان به صورت پراکنده ادامه دارد، زنان ایرانی در کجا ایستاده اند؟ ارشاد علیجانی، روزنامه‌نگار آبزرور FRANCE 24 بیشتر به ما می‌گوید.